top of page

פרופ' אלי פודה: ואף על פי כן, ישראל לא לבד במזה"ת

פרופ' אלי פודה: ואף על פי כן, ישראל לא לבד במזה"ת

12.1.24, 10:00

קולות מפתיעים מלבנון, איתות מסעודיה, נחישות מהמפרץ ומסר של יציבות ממצרים, ירדן ומרוקו: חרף המלחמה, באזור עדיין רוצים שלום ישראלי-פלסטיני

bottom of page