top of page

מי אנחנו?

פורום היום שאחרי המלחמה, הכולל אנשי אקדמיה בתחומי מזרח תיכון, משפט ומדעי החברה,  הוקם מיד לאחר זוועות ה-7.10.2023. מטרתו העיקרית היא להעמיד על סדר היום הציבורי את התובנה כי פעולה צבאית נרחבת במטרה למוטט את שלטון החמאס בעזה חייבת להיות חלק מתוכנית מדינית כוללת, בשיתוף מדינות המערב ומדינות ערב המשתייכות לציר המתון. בלי שני האלמנטים הללו – הצבאי והמדיני, ישראל תצליח להכות בזרוע הצבאית של החמאס, אבל לא לחסל את השליטה שלו ברצועה (או למנוע צמיחת ארגונים דומים לו תחתיו). יש לנצל את ההסכמה הבינלאומית הרחבה, בעקבות טבח ה-7.10.2023, שהחמאס הוא סכנה לישראל, לשינוי התמונה מהיסוד – לא רק הצבאית אלא גם המדינית.


הפורום מבקש להשפיע על השיח הציבורי מייד ובאופן שוטף בעזרת מסרים יומיים, כתיבת ניירות עמדה, ראיונות בכלי התקשורת, וחבירה לקבוצות אחרות שפועלות לחשיבה על יעדיה המדיניים של המלחמה.


הפורום מצרף לשורותיו חוקרים וחוקרות בעלי מומחיות רלוונטית, שלהם נכונות להירתם למאמץ מרוכז ושוטף של יצירת תכנים והשתתפות פעילה בשיח הציבורי, בתקופה הקרובה. אחרים מוזמנים להצטרף לקבוצת עדכונים של הפורום ולסייע בהפצת מסריו. 

ד״ר רונית לוין-שנור

מקימת הפורום

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

ד״ר ניר ברק

המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד״ר שאול אריאלי

מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני

פרופ׳ אריה קצוביץ

החוג ליחסים בין לאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר עלמה איגרא

אקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

פרופ' (אמריטוס) מנחם מאונטנר

פרופ' (אמריטוס) דוד קרצמר

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר יריב מוהר

חוקר טרור ואלימות פוליטית

גב׳ קולט אביטל

ד״ר דפנה שרגא

מומחית למשפט בין-לאומי

פרופ׳ שאול קמחי

 אוניברסיטת תל אביב

bottom of page