top of page

דרושה ברית ביטחון אזורית, עכשיו!

דרושה ברית ביטחון אזורית, עכשיו!

18.4.24, 9:00

על ממשלת ישראל ליזום מפגש פסגה בהשתתפות כל מדינות המזה"ת המתונות, ארה"ב ומדינות מערביות נוספות, שבמסגרתו תושג הסכמה בנושאי הליבה

bottom of page