top of page

ד״ר לוין-שנור: מדינה פלסטינית "על מלא" תקרה עם ישראל או בלעדיה

ד״ר לוין-שנור: מדינה פלסטינית "על מלא" תקרה עם ישראל או בלעדיה

1.5.24, 9:00

לישראל אין זכות וטו על שאלת ההכרה במדינה פלסטינית ואחד מהכישלונות של הקונספציה של נתניהו הוא המחשבה שניתן לדחות לנצח את חידוש המשא ומתן בנושא. עלינו לדרוש: קחו אחריות, כדי שהם יהיו חלק מהציר המתון

bottom of page