top of page

ד״ר לימור יהודה: נדרשת תוכנית רב־שלבית לביטחון ולשלום בהתאם לעקרונות המשפט הבין־לאומי

ד״ר לימור יהודה: נדרשת תוכנית רב־שלבית לביטחון ולשלום בהתאם לעקרונות המשפט הבין־לאומי

14.11.23, 10:00

הפורום לחשיבה אזורית

bottom of page