top of page

לוין-שנור ויואל: לא יכולה לבדה: על ישראל לנצל את ההזדמנות שהביאה המתקפה האיראנית

לוין-שנור ויואל: לא יכולה לבדה: על ישראל לנצל את ההזדמנות שהביאה המתקפה האיראנית

15.4.24, 9:00

מדוע בעצם האינטרס הישראלי מוביל אותה להקמת ברית אזורית? כדאי לזכור שגם האיחוד האירופי הוקם לאחר מלחמות העולם שקרעו את יבשת אירופה
ד״ר רונית לוין-שנור ופרופ׳ דפנה יואל

bottom of page