top of page

פרופ׳ אלי פודה: האם השפל בפופולריות של החמאס בעזה היה אחד המניעים לטבח בדרום? (הארץ)

פרופ׳ אלי פודה: האם השפל בפופולריות של החמאס בעזה היה אחד המניעים לטבח בדרום? (הארץ)

12.11.23, 10:00

בסקרים שנערכו זמן קצר לפני המלחמה הביעו רוב העזתים חוסר אמון בחמאס והאשימו אותו בשחיתות ובהידרדרות המצב הכלכלי, הגרוע הרבה יותר מאשר בגדה המערבית שבשליטת הרשות הפלסטינית

bottom of page