top of page

פרופ׳ אלי פודה: למרות קבלת הפנים לראיסי: סעודיה לא נטשה את רעיון הנורמליזציה עם ישראל (מעריב)

פרופ׳ אלי פודה: למרות קבלת הפנים לראיסי: סעודיה לא נטשה את רעיון הנורמליזציה עם ישראל (מעריב)

12.11.23, 10:00

מטרתם של הסעודים בכינוס הפסגה הערבית-אסלאמית בריאד הייתה "לאחד את השורה הערבית והאסלאמית ולרכז מאמצים להצלת הפלסטינים", אבל לא צריך להתרשם מזה יותר מדי, זה חלק ממסע יחסי הציבור של הממלכה

bottom of page