top of page

פרופ' אורן ברק: מדינה בורחת מעכשיו

פרופ' אורן ברק: מדינה בורחת מעכשיו

15.2.24, 10:00

תניהו אינו רוצה להחליט עכשיו על החזרת החטופים, החלטה שיש לה מחיר כבד עבור המדינה וגם עבור ממשלתו, ושעלולה להביא לנפילתה, והוא מעדיף לדחות אותה – מאפיין כמעט קבוע של מדיניותו. אך נראה שקל מדי לתלות את האשמה בהתנהגות זו רק בנתניהו. זה מאפיין של כל מנהיג ישראלי כמעט

bottom of page