top of page

פרופ' אלי פודה: פעולה צבאית ישראלית ברפיח עלולה לסכן את היחסים עם מצרים

פרופ' אלי פודה: פעולה צבאית ישראלית ברפיח עלולה לסכן את היחסים עם מצרים

13.2.24, 10:00

התוכנית למוטט את גדודי חמאס הנותרים ופינוי התושבים משם, דבר המחייב השתלטות מחודשת על ציר פילדלפי, יכולה להיות אתגר אחד יותר מדי ליחסים השבריריים בין המדינות

bottom of page