top of page

פרופ' אריה קצוביץ: לצאת מהבוץ העזתי: הצעה לפיתרון מדיני

פרופ' אריה קצוביץ: לצאת מהבוץ העזתי: הצעה לפיתרון מדיני

15.1.24, 10:00

ללא אופק מדיני המבוסס על ועידת שלום בינלאומית, ישראל עלולה למצוא את עצמה במלחמת התשה שתימשך שנים ארוכות. על הפרק: סיוע הומניטרי, רשות בינלאומית לאכיפת שלום, העצמת הרשות הפלסטינית והסכמים עם מדינות ערב

bottom of page