top of page

פרופ' דפנה הקר ופור' דפנה יואל: הסכנה גוברת: לשחרר את הגברים החטופים, עכשיו!

פרופ' דפנה הקר ופור' דפנה יואל: הסכנה גוברת: לשחרר את הגברים החטופים, עכשיו!

5.12.23, 10:00

היבט נוסף של ההתעללות מידי חמאס הוא סירובו לאפשר לצלב האדום לבקר את החטופים והחטופות. בכך, הוא מתעלל גם במשפחות ובחברים, ומותיר בעלטה גם את המעורבים במו"מ לשחרור החטופים

bottom of page