top of page

ממשלה לא מתפקדת בזמן משבר (25.10.2023)

עודכן: 7 בנוב׳ 2023

אם הממשלה כרגע לא מתפקדת, מה הבעיה עם הסתמכות על ארגונים התנדבותיים?

לנהל מלחמה, לכרות בריתות, להקים קואליציה בינלאומית, לתקצב פינוי של ישובים, לנהל את התקציב בחוכמה ובזהירות, לקבל החלטות מקרו-כלכליות לטובת כולם - את כל אלה הממשלה אמורה לעשות, וארגונים אזרחיים אינם יכולים להחליף אותה בכך. בשעת משבר אין תחליף לממשלה מתפקדת והיא חיונית לחוסן הלאומי. בתחומים האחרים, בהם החברה האזרחית כן יכולה לפעול, כמו אספקת ציוד ושירותים, הסתמכות עליה לאורך זמן היא בעייתית ומזיקה למוסדות המדינה ולחוסן החברתי, ואף מהווה סכנה לדמוקרטיה.

עלינו להבחין בין מוסדות המדינה – שאמונים על דאגה מתמשכת לצרכי הציבור -לבין הממשלה, שמתחלפת מעת לעת. המדינה ומוסדותיה גדולים וחשובים יותר מהממשלה – ואסור לתת להם לקרוס בגלל שהממשלה לא מתפקדת. קריסה מוסדית עלולה להביא למצב של מדינה כושלת, שלא מסוגלת לבצע את תפקידיה היסודיים ביותר.

לפיכך, על מוסדות המדינה והארגונים שמעניקים כעת סיוע לגבש אסטרטגיה משותפת שכוללת קבלת אחריות הדרגתית של משרדי הממשלה והשירות הציבורי על בסיס הפעילות שכבר מתבצעת בשטח. במקביל, יש להבטיח יציאה הדרגתית של גופי החברה האזרחית בכל מקום שבו מוסדות המדינה יחזרו לתפקד.

חוסן לאומי וכושר עמידה במצבי לחץ תלויים לא רק בעוצמה צבאית אלא גם באיתנות מוסדות המדינה, בחוסן החברתי ובשוויון חברתי. לכן, חיוני שמשרדי הממשלה הם אלה שיספקו את השירותים לחזית ולעורף.

פורום היום שאחרי המלחמה קורא לממשלה ולחברה האזרחית להתארגן כבר כעת, כדי לאושש את החברה הישראלית מפצעי המלחמה ומהתהליכים ההרסניים שקדמו לה.

אנו, א.נשי אקדמיה בתחומי המזרח התיכון, משפט ומדעי החברה קוראים לציבור לדרוש כבר היום לדון ביום שאחרי המלחמה. הצטרפו אלינו.

6 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page